Koolitused/Esinemised

“Taneli esitlus vanemate ja õpetajate ringis oli mõjus ja lugupidav. Kuulasin nii lapsevanema kui haridusasutuse õppealajuhatajana ning eelkõige inimesena.

Karistuseta kasvatamine temaatikana kõnetas vanemaid, kuna otsitakse lahendusi ja oodatakse vastuseid ning sageli on vanemad segaduses oma kasvatusviiside üle – lihtsalt ei osata või ei suudeta teisiti.

Ma olen vanemana õigeks mõistetud ja toetatud – kõlas läbi seminari. Seda tunnet ja tunnustust vajab tänapäeva vanem kõige enam. Vanemad on hinnangutest väsinud ja Tanel ei andnud hinnanguid. Lapsevanematele anti korduvalt teada, et nende kasvatusviisid ei kuulu kritiseerimisel ja suhtuti väga lugupidavalt auditooriumisse. Kellegi kasvatusviise ei seatud kahtluse alla, ega õõnestatud süütundega. Selline esitluslaad ja elufilosoofia on isiklikult mulle väga hingelähedane ning mind alati kõnetanud.

Üllatas, et noor lapsevanem isana on julge elukogemusega ja jagab avatult ja ausalt oma peres proovitud toimivaid käitumismustreid.

Vanemaid oli kohal ca 70. Suures ringis tekkis hubane ja turvaline õhkkond, kus inimestel oli julgus olla aus ning esitada avatult küsimusi.

See sai võimalikuks, kuna Tanel lõi turvalise atmosfääri, kus oli võimalus turvaliselt ebamugavaid küsimusi küsida.”

— Kai K., Tartu Lasteaed Lotte, õppealajuhataja
***

“Olles osalenud Taneli vestlusringis “Laste kasvatamine karistusteta”, saan öelda, et Tanel oli väga aus ja lihtne. Ta julges välja tuua meie minevikus peidusolevad automaatsed kasvatusmallid ning sõnastas asjaolud, mis võivad panna lapse meie ootustele mittevastavalt käituma ja mis paneb meid täiskasvanuina üle reageerima. Samal ajal pakkus ta ka praktilisi lahendusi.

Sealsamas pani Tanel mind analüüsima iseennast ja saama aru, et kohati ongi probleemide põhjuseks meie endi seesmised ootused teiste käitumisele. Väga ilus ja ehmatavalt aus oli ka mõte, et armastada ei saa kedagi, keda sa kardad.”

— Merike T., Tartu lasteaed Ploomike, direktor

Kuigi lapsevanemaks olemine toob kaasa palju meeliülendavaid hetki ja kogemusi, pole see alati kõige kergem teekond, eriti kui püüda teha laste kasvatamisel teadlikke valikuid.

Mida teadlikumad lapsevanemad me oleme, seda rohkem käib sellega kaasas pidev eneses ja oma meetodites kahtlemine. Ja kui peaks juhtuma, et meie valikud ei ühti üldsuse või enda vanemate/sõpradega, siis võib olla keeruline teiste kriitiliste hinnangutega toime tulla.

Olles ise kahe lapse isa ning töötades kõrge stressitasemega tööl, suhestub Tanel hästi auditooriumiga.

Ta mõistab suurepäraselt, mis toimub tänapäeva emade ja isade elus, kes püüavad samal ajal olla parimad lapsevanemad oma lastele, partnerid oma mehele/naisele, pingutada oma karjääri eesmärkide nimel ning soovivad kõige selle juures jääda iseendaks.

Tanel suudab oma mõtteid edasi anda selgelt ja loogiliselt sealjuures panemata kuulajaid oma (varasemate) valikute pärast halvasti tundma. Esinemised on kaasahaarvad, mõtlema panevad ning tegutsema julgustavad.

Töötubade teemad:

1. Lastekasvatamine karistusteta

 • Populaarsed karistamisega seotud müüdid
 • Mis kvalifitseerub karistusena (füüsiline, vaimne/emotsionaalne)?
 • Miks me oma lapsi karistame ja mida me sellega saavutada püüame?
 • Karistamise varjuküljed ja tagajärjed.
 • Miks lapsed käituvad nii nagu nad käituvad ning vanemate “nuppe vajutavad”?
 • Alternatiivsed meetodid karistamisele.
 • Elulised näited ning nende detailne lahti harutamine – kuidas käituti ning mida oleks saanud teisiti teha.

2. Premeerimise ja kiitmise varjuküljed

Kuigi paljudel lapsevanematel on lihtne mõista karistamise kahjulikkust ja ebaefektiivsust, siis positiivse tagasiside, kiitmise ja laste premeerimise kahtluse alla seadmine on sageli üllatav.

Selles töötoas räägimegi premeerimisest ja kiitmisest ning kuidas need taktikad on karistusega sarnased – võiks isegi öelda, et sama mündi teine külg.

 • Populaarsed kiitmise ja premeerimisega seotud müüdid.
 • Mida me premeerimise ja/või kiitmisega saavutada püüame?
 • (Liigse) kiitmise ja premeerimise tagajärjed ja varjuküljed.
 • Alternatiivsed taktikad premeerimisele ja kiitmisele.
 • Elulised näited.

3. Lastega koostöö saavutamine

Sageli soovivad lapsevanemad, et nende võsukesed nendele kuuletuksid. Selles loengus/töötoas vaatleme, kas see on üldse “õige” eesmärk ning kas poleks parem saavutada hoopis vastastikune austus ning soov teha koostööd.

Koolituse teises osas keskendumegi sellele, kuidas seda koostööd saavutada.

Kõik teemad on loengu vormis 60 minuti pikkused. Kui neid korraldada vestlusringi formaadis,  siis on hea arvestada vähemalt 90 minutiga!

Kui soovid Tanelit enda asutusse esinema kutsuda, siis võta julgelt ühendust: tanel(@)taneljappinen.eu